Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 57/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 12.5.2021 klo 18.50

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 29/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2021 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.