Pöytäkirjan asiakohta
PTK
58
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.11.2015 klo 14.00—17.37
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 17.5.2016 10.20