Viimeksi julkaistu 1.6.2021 8.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 4.11.2015 klo 14.00—17.37

14. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi perhehoitolain 20 §:n,  omaishoidon tuesta an- netun lain 10 §:n,  kuntouttavasta  työtoiminnasta  annetun  lain 23 §:n,  sosiaalihuoltolain 27 e §:n, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2015 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Keskustelu
17.15 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd :

Arvoisa puhemies! Viime kaudella päätettiin uudesta työtapaturma- ja ammattitautilaista, jota sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön sekä yrittäjätyöhön. Tämä laki astuu voimaan ensi vuoden alussa, ja jo tätä lakia päätettäessä todettiin, että lainsäädäntöä tulee täydentää jatkossa perhehoitajiin, omaishoitajiin, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuviin. Nyt haluankin kiittää hallitusta siitä, että tämä lakiesitys tuli näin nopeasti eduskunnan käsittelyyn. Nyt saadaan myös edellä mainitut ryhmät asianmukaisen ammattitauti- ja tapaturmalain piiriin. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.