Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 4.11.2015 klo 14.00—17.37

18.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2015 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

Viimeksi julkaistu 6.6.2016 15.12