Viimeksi julkaistu 1.6.2021 8.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 4.11.2015 klo 14.00—17.37

19. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  ajokorttilain,  kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2015 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

Keskustelu
17.18 
Markku Pakkanen kesk :

Arvoisa puhemies! Eräs hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on normien purku, ja tässä hallituksen esityksessä 84 on juuri siitä kysymys. On hyvä, että tulevaisuudessa päästäisiin siihen, että meillä olisi vain kahdenlaisia traktorin ajokortteja: perinteinen traktorin ajokortti, jossa traktorin enimmäisnopeus on 40 kilometriä tunnissa, on niin sanottu T-luokan ajokortti, ja liikennetraktorin ajokortti, jossa enimmäisnopeus on 60 kilometriä, on LT-luokan traktorin ajokortti. Saadakseen tämän ajokortin 16-vuotiaana täytyy suorittaa teoria- ja käsittelykoe. Tätä pidän erittäin hyvänä ja tärkeänä. Yli 60 kilometriä tunnissa kulkevat traktorit tarvitsevat sitten jo auton ajokortin. 

Haluan kuitenkin kiinnittää tässä esityksessä huomiota tähän kappaleeseen: "Traktorin kuljettajalta vaadittaisiin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tarkoitettu kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys, jos traktorin kuljettaminen edellyttää kuorma-auton ajokorttia." Elikkä kyse on näistä isoista, yli 60 kilometriä tunnissa kulkevista traktoreista. Vähän ihmetyttää, että pitäisi tyhjääkin traktoria ajaessaan olla ammattipätevyystutkinto. Eikö pelkkä ajokortti riitä? Pidän tätä hiukan ristiriitaisena ja toivon, että liikennevaliokunta ottaa käsittelyssään asian huomioon. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.