Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 25.5.2016 klo 14.00—14.36

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta  muuttamisesta  sekä eräitä tuoteryhmiä  koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 67/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2016 pidettävään täysistuntoon.