Pöytäkirjan asiakohta
PTK
58
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 25.5.2016 klo 14.00
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  kilpailuoikeudellisista  vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 7.3.2017 13.22