Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 25.5.2016 klo 14.00

3. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  kilpailuoikeudellisista  vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.