Pöytäkirjan asiakohta
PTK
58
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 25.5.2016 klo 14.00
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain,  väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen  varmennepalveluista  annetun  lain  ja  verotusmenettelystä  annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 7.3.2017 13:22