Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 25.5.2016 klo 14.00

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain,  väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen  varmennepalveluista  annetun  lain  ja  verotusmenettelystä  annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.