Viimeksi julkaistu 6.9.2021 13.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2021 vp Täysistunto Tiistai 18.5.2021 klo 13.59—20.52

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 8/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Yleiskeskustelu, edustaja Autto. 

Keskustelu
20.12 
Heikki Autto kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä mietintö on puolestaan ollut maa‑ ja metsätalousvaliokunnan valmistelussa, ja tosiaan esitetyllä lainmuutoksella on hyvinkin tämmöisiä teknisluonteisia vaikutuksia, kun tällä pannaan täytäntöön EU:n yleisen elintarvikeasetuksen uudistuksen yhteydessä geenitekniikkadirektiivi ja siihen tehdyt muutokset. Mutta toteaisin noin laajemmin siitä, että kun Euroopan unionin alueella on hyvin kriittinen suhtautuminen geenitekniikan käyttöön, niin itse ainakin tämän pandemiatilanteen aikana olen tullut siitä vakuuttuneeksi, että kansainvälinen tiedeyhteisö on viime vuosina mennyt aivan valtavia harppauksia eteenpäin. Jos mietimme vaikka, kuinka nopeasti saatiin tämä virus sekvensoitua ja luotua rokotteet virusta vastaan, rokotteet, jotka nyt ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi ja toimiviksi, niin tässä mielessä ajattelisin, että ihmiskunnalla on kyllä toivoa selvitä myös näistä ruoantuotantoon tulevina vuosina ja vuosikymmeninä liittyvistä haasteista. 

Samaan aikaan kun varmaan ihan tervettäkin kriittisyyttä meillä eurooppalaisilla ja suomalaisilla kuluttajina on geenitekniikkaa kohtaan, niin kun olemme valiokunnassa tätä lakimuutosta käsitelleet, kyllä todella monen lukon takana on se geenitekniikan hyödyntäminen, eli varmasti jokainen voimme olla turvallisin mielin siitä, että minkäänlaisia haitallisia vaikutuksia ei voi käytettävästä teknologiasta näistä tuotteista tulla, ei luonnon monimuotoisuudelle eikä varsinkaan näitä mahdollisesti lääkkeinä tai ravintona käyttäville ihmisille. 

Tosiaan, arvoisa puhemies, nämä lakimuutoksessa kyseessä olevat asiat ovat aivan perusteltuja, että kuulemisaikoja yhtenäistetään EU-maiden välillä, nämä hakemusmenettelyt yhtenäistetään niin, että yhtenevällä vakioidulla tiedostomuodolla voidaan jättää hakemuksia, ja lisäksi tosiaan, kun nykyään muuntogeenisiä organismeja sisältävillä lääkkeillä ja rokotteilla tehdään kliinisiä kokeita, niissä lyhennetään kuulemisaikaa tai kaikkein kiireellisimmissä tapauksissa siitä voidaan luopua kokonaan. Olen, arvoisa puhemies, sitä mieltä, että tässä voimme varmasti luottaa viranomaisiin ja myöskin siihen, [Puhemies koputtaa] että tätä yleisön kuulemista ei ole tässä välttämätöntä tehdä, niin kuin hallitus on esittänyt. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.