Viimeksi julkaistu 2.7.2021 11.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2021 vp Täysistunto Tiistai 18.5.2021 klo 13.59—20.52

17. Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 232/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön LaVM 5/2021 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja pöytäkirjoista sekä hallituksen esityksessä tarkoitetuista ilmoituksista ja selityksistä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 232/2020 vp tarkoitetut yleissopimuksen ja pöytäkirjat sekä annettaviksi hallituksen esityksessä tarkoitetut ilmoitukset ja selitykset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 232/2020 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Yleissopimuksen ja pöytäkirjojen sekä hallituksen esityksessä tarkoitettujen ilmoitusten ja selitysten ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.