Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2021 vp Täysistunto Tiistai 18.5.2021 klo 13.59

3. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 260/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2021 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp. Keskustelu asiasta päättyi 15.5.2021 päättyneessä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Jussi Halla-aho Sari Essayah’n kannattamana ehdottanut, että hallituksen esityksessä tarkoitettu neuvoston päätös hylätään. Lisäksi on Jussi Halla-aho Lulu Ranteen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 1.—8. lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä kannattaa neuvoston päätöksen hyväksymistä, on päätös hyväksytty, muutoin se on hylätty. Neuvoston päätöksen hyväksyminen tarkoittaa, että eduskunta hyväksyy samalla mietintöön sisältyvät 1.—8. lausumaehdotuksen. Mikäli eduskunta hylkää neuvoston päätöksen, eduskunta samalla hylkää mietintöön sisältyvät 1., 4., 5. ja 7. lausumaehdotuksen. 

Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 57, tyhjiä 2; poissa 6
 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 260/2020 vp tarkoitetun neuvoston päätöksen. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät 1.—8. lausumaehdotuksen. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Mietintö ”jaa”, Jussi Halla-ahon ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 48; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Tässä vaiheessa totean, että pyydän edelleen hiljaisuutta, myös siellä ministeriaitiossa äänestäville. 

Mietintö ”jaa”, Jussi Halla-ahon ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 42; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jussi Halla-ahon ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 78; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jussi Halla-ahon ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 44; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jussi Halla-ahon ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 44; poissa 7
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Jussi Halla-ahon ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 42; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Jussi Halla-ahon ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 47; poissa 6
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jussi Halla-ahon ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 47; poissa 10
 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Äänestyksessä 5 Anders Norrback /r tarkoitti äänestää ”jaa”. 

Asian käsittely päättyi.