Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2021 vp Täysistunto Tiistai 18.5.2021 klo 13.59

7. Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2021 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.