Pöytäkirjan asiakohta
PTK
59
2020 vp
Täysistunto
Torstai 23.4.2020 klo 16.00—17.03
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Matti Vanhanen
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon. 
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että toisen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Asian käsittely alkaa tänään torstaina 23.4.2020 kello 17.15 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. 
Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 23.4.2020 kello 18.15. Asiaan liittyvät äänestykset ovat perjantaina 24.4.2020. Siltä osin kuin toiseen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 23.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 23.4.2020 18.09