Pöytäkirjan asiakohta
PTK
59
2020 vp
Täysistunto
Torstai 23.4.2020 klo 16.00—17.03
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 23.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 23.4.2020 19.09