Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 59/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 19.5.2021 klo 14.00

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 259/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.5.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

3 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykäläehdotuksen.  

Sari Sarkomaa kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan.  

Mia Laiho ehdotti Sari Sarkomaan kannatamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 259/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.