Pöytäkirjan asiakohta
PTK
6
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 14.2.2017 klo 13.59—15.09
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 1/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 1/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
14.27
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! On helppo valiokunnan tavoin kannattaa tätä hallituksen esitystä elintarvikelain muuttamisesta. Suomessa ylipäänsä suojeluaineiden määrä ei ole ongelma, ja olemme näissä asioissa muita unionimaita tarkempia tuotantomme suhteen, vaikka joudummekin kilpailemaan muiden maiden tuotteiden kanssa samoilla markkinoilla. Voidaan pitää positiivisena lainsäädännön kehityksenä, että unionin lainsäädännöstä ja asetuksista katsotaan se, mitä voidaan tehdä kansallisesti, ja tehtäisiin tulkinnat aina ensisijaisesti suomalaisten etu edellä. Esityksessä on lyhyesti sanottuna kyse siitä, että muuttamalla lakia voimme unionin asetuksen puitteissa kasvattaa kansallista proteiiniomavaraisuuttamme ja parantaa kansallista huoltovarmuuttamme. Tämä on hyvää ja hallitusohjelman mukaista lainsäädäntöä. 
14.27
Timo
Heinonen
kok
Arvoisa rouva puhemies! Tässä on kyse kasvinsuojeluaineista ja niiden sääntelystä EU:ssa, ja maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa, että maailmanlaajuisestikin katsoen kasvinsuojeluaineiden käyttö meillä Suomessa on vähäistä. Tässä tietysti osittain tärkeässä roolissa on kylmät talvet ja pakkasjaksot, jotka helpottavat sitä, mutta toisaalta sitten meidän tietyt luonnonolosuhteet vaativat joidenkin kemiallisten yhdisteiden käyttöä. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että me Suomessa määrätietoisesti juuri tämän takia etenemme näissä ruuan alkuperämerkinnöissä, sillä suomalainen ruoka on hyvänmakuista, lähellä tuotettua, sen kautta vähäpäästöistä mutta myös vähän näitä erilaisia aineita sisältävää, kasvinsuojeluaineita ja muita, ja silloin on hyvä, että ihmiset tietävät, mitä he kaupasta ostavat. 
Ja juuri tässä hetki sitten törmäsin pakettiin, jossa luki, että "ei lisättyjä lisäaineita", ja jäin itse miettimään, mitä se tarkoittaa, että ei ole lisättyjä lisäaineita. Sain kyseiseltä yritykseltä kyllä selvityksen, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta tämäntyyppisiä paketteja meillä Suomessa on, ja kyllä siinä aika sekaisin tällä hetkellä suomalainen kuluttaja on. Meidän pitäisi entistä määrätietoisemmin mennä siihen suuntaan, että kaiken ruuan alkuperän merkinnät olisivat paketeissa yksiselitteisesti. Silloin meistä jokainen voisi tehdä niitä valintoja itse. 
Tässä lähiaikoinahan meillä käsittelyyn tulee valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta, Ruoka 2030 ‑asiakirja. Pidän myönteisenä sitä, että täällä nostetaan vahvasti tämä meidän oma ruuantuotanto esille. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.6.2017 15.50