Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 6/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 10.2.2021 klo 14.01

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 1/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.2.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

57 § 

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa rouva puhemies! Teen perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnassa esittämän vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen.  

Minna Reijonen ps 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Juuson tekemää mainiota ehdotusta.  

Kaisa Juuso ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 44, ei 8, tyhjiä 2; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

58 e § 

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jättämän vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen.  

Minna Reijonen ps 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Juuson tekemää ehdotusta.  

Kaisa Juuso ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 35, ei 9, tyhjiä 12; poissa 143
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

58 f 

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa rouva puhemies! Teen perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jättämän vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.  

Minna Reijonen ps 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Juuson tekemää ehdotusta.  

Kaisa Juuso ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 34, ei 10, tyhjiä 13; poissa 142
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 245/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.