Viimeksi julkaistu 9.2.2022 19.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 6/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 9.2.2022 klo 14.04—18.38

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 242/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2022 pidettävään täysistuntoon.