Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 60/2016 vp Täysistunto Perjantai 27.5.2016 klo 12.58—13.30

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2016 pidettävään täysistuntoon.