Pöytäkirjan asiakohta
PTK
60
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 27.5.2016 klo 12.58—13.30
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.3.2017 13.38