Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 60/2016 vp Täysistunto Perjantai 27.5.2016 klo 12.58—13.30

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2016 vp
LakialoiteLA 24/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2016 pidettävään täysistuntoon.