Pöytäkirjan asiakohta
PTK
60
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 30.5.2017 klo 14.01—18.07
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta
Hallituksen esitys
HE 72/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 31.5.2017 14:38