Pöytäkirjan asiakohta
PTK
60
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 30.5.2017 klo 14.01—18.07
12
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 10:36