Pöytäkirjan asiakohta
PTK
60
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 30.5.2017 klo 14.01
3
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali
Vaali
VAA 37/2017 vp
Vaaleja
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Päiväjärjestyksen 3. asiana on eduskunnan apulais-oikeusasiamiehen vaali. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2021. 
Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävinä keskuskansliassa. 
Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä. 
Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Ritva Elomaa, Elsi Katainen, Jukka Kopra ja Antti Lindtman. 
Vaalitoimitus alkoi. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Äänestyksen tulos julistetaan. 
Sihteeri luki: 
Äänestyksessä ovat ääniä saaneet oikeustieteen tohtori Pasi Pölönen 145 ääntä, oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedt 1 äänen. Lisäksi on jätetty 1 tyhjä äänestyslippu sekä 2 vaalilippua, joihin on merkitty nimet Kurvinen ja Hakkarainen, mutta kun tämän nimisiä henkilöitä ei ole ilmoittautunut tehtävään, on sanotut liput hylätty. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Kun oikeustieteen tohtori Pasi Pölönen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2021. 
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 10:12