Pöytäkirjan asiakohta
PTK
60
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 30.5.2017 klo 14.01
6
Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren  pilaantumisen  ehkäisemisestä  tehdyn  vuoden  1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan  sekä  siihen  vuosina  2009 ja 2013  tehtyjen  muutosten  hyväksymisestä  sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 61/2017 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 10:27