Pöytäkirjan asiakohta
PTK
60
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 30.5.2017 klo 14.01—18.07
9
Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
Hallituksen esitys
HE 25/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 10:30