Pöytäkirjan asiakohta
PTK
60
2019 vp
Täysistunto
Torstai 7.11.2019 klo 16.00—19.28
2.3
Suullinen kysymys kannabiksen käytön rangaistuksen poistamisesta (Peter Östman kd)
Suullinen kysymys
SKT 54/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Seuraavan aihealueen ja kysymyksen esittelee meille edustaja Östman. 
Keskustelu
16.54
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Huumeiden käyttö on edelleen yleistynyt, ja tämä ilmenee myös muun muassa THL:n kyselytuloksista. Samalla lisääntyvät myös huumeista aiheutuvat haitat, kuten vakavat terveys- ja sosiaaliset haitat sekä erittäin vakava järjestäytynyt rikollisuus. 
Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta on saanut yli 50 000 allekirjoitusta ja on näillä näkymin etenemässä eduskuntaan. Osa hallituspuolueista kannattaa ja tukee kansalaisaloitetta. Sisäministeri Ohisalon kannanotot erityisesti poliisiministerinä hämmästyttävät suuresti. Asia sivuaa myös useamman ministerin tehtäväkenttää, ja käännyn nyt teidän puoleenne, kun Ohisalo ei ole tänään paikan päällä. Kysynkin pääministeriltä: edustaako sisäministeri Ohisalon ja vihreiden kanta hallituksen päihdepolitiikkaa? 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ministeri Henriksson vaikka. [Paula Risikko: Rinne, Rinteeltä kysyttiin!] Ministeri Henriksson. 
16.55
Oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Huumausainerikollisuus on sellaista rikollisuutta, minkä me emme halua Suomessa kasvavan. Ja sen rangaistavuus — ne asiat kuuluvat oikeusministeriön hallinnonalalle. 
Meidän hallitusohjelmassamme ei ole sellaista kirjausta, että lähdettäisiin muuttamaan rikoslakia tältä osin, ja se on hyvin selkeää. 
On tietysti niin, että kansalaisilla on oikeus tehdä kansalaisaloitteita, ja kaikki kansalaisaloitteet käsitellään sitten täällä eduskunnassa. Myös tästä asiasta, kun se tulee niin pitkälle, että se tulee tänne, tietenkin myös oikeusministeriö tulee antamaan lausuntonsa. Itse näen, että asia siltä osin on harvinaisen selvä, elikkä tämä hallitus ei tule muuttamaan rikoslainsäädäntöä tältä osin. 
16.56
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Östman, vahvistan tämän oikeusministerin selkeän kannan tähän tilanteeseen. Myöskin hallitusohjelmaneuvotteluissa asia on todettu: tässä ei edetä. Mutta samalla kun sanon näin, sanon, että päihdepolitiikassa on tärkeää pohjata päätöksentekoa jatkuvasti lisääntyvään tietoon. On olemassa erilaista tutkimustietoa liittyen tähän kannabikseen, ja uskon, että tutkitun tiedon kehittymistä tulevaisuudessa seurataan. 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ja lisäkysymys tästä aiheesta, edustaja Östman. 
16.57
Peter
Östman
kd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Se on niin kuin kaksi ministeriä totesi tässä, että huumausainerikos on Suomessa rikoslaissa määritelty lainvastainen teko. Huumausaineiden hallussapidosta, hankkimisesta, käytöstä, valmistamisesta, kuljettamisesta, kaupasta ja näiden yrittämisestä voidaan rangaista kansallisen lainsäädännön perusteella. Silti sisäministeri Ohisalo on avannut keskustelun, että hän olisi valmis muuttamaan tätä käytäntöä. 
Kysyn edelleen: Mikä on hallituksen kanta kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseen niin kuin Ohisalo on esittänyt? Toivottavasti — toivottavasti — olette tässä asiassa edelleen eri linjalla kuin sisäministeri. 
16.58
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Östman, voitte klousata tämän keskustelun, ei tarvitse keskustella: tämä hallitus ei tuo semmoista esitystä eduskuntaan. [Kalle Jokinen: Ministeri on aina ministeri!] 
16.58
Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Suomalaisen päihdepolitiikan kantava voima on ollut se, että olemme viestineet hyvin yksituumaisesti vuosikymmenet, että me suhtaudumme hyvin kielteisesti huumausaineiden käytön rangaistavuuden poistamiseen. Se on ollut kantava linja päihdepolitiikassa tähänkin asti. Tältä osin myös päihdepolitiikassa tullaan tekemään jälleen kerran linjanvedot, ja ne tulevat perustumaan nimenomaan siihen oletukseen, että yhteiskunnassa on vahva tahto myös muilla kuin hallituksella viestiä vähemmän sallivia asenteita laittomia huumeita ja niiden käyttöä kohtaan. Tästä me tulemme pitämään yhä enemmän kiinni, koska päihteidenkäyttö ja erityisesti huumeidenkäyttö on jopa todella iso ongelma tänä päivänä lastensuojelussa. On sanottava, että me emme voi kasvattaa seuraavia sukupolvia antamalla sellaisia sallivia viestejä, joissa ajatellaan, että tälle polulle kannattaa lähteä. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 13.12.2019 10.21