Pöytäkirjan asiakohta
PTK
61
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 10.11.2015 klo 13.59—20.53
10
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  Suomen  metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 10.6.2016 14.22