Pöytäkirjan asiakohta
PTK
61
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 10.11.2015 klo 13.59—20.53
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammais-etuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 25. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 11.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 10.6.2016 14.30