Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2016 vp Täysistunto Tiistai 31.5.2016 klo 13.59—17.32

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 71/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.