Pöytäkirjan asiakohta
PTK
61
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 31.5.2017 klo 14.03
3
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
Valtioneuvoston selonteko
VNS 7/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt päätetään talousvaliokunnan mietinnön TaVM 8/2017 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 24.5.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Emma Kari Antero Vartian kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 21; poissa 41
 
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 7/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 12.03