Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 31.5.2017 klo 14.03

5. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 228/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2017 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 8/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu päättyi 24.5.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

1 luvun 5 § 

Sirpa Paatero sd 

Arvoisa herra puhemies! Teemme muutosesityksen 5 §:ään vastalauseen mukaisesti. 

Matti Semi vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Paateron tekemää esitystä. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Sirpa Paatero on Matti Semin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 61; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvien 1.—6. ja 8.—27. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. ja 29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.