Pöytäkirjan asiakohta
PTK
61
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 31.5.2017 klo 14.03—18.59
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 2/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Yleiskeskustelu käytiin päiväjärjestyksen 8. asiakohdassa. 
Asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 31.5.2017 19:46