Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 31.5.2017 klo 14.03—18.59

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 2/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Yleiskeskustelu käytiin päiväjärjestyksen 8. asiakohdassa. 

Asian käsittely keskeytettiin.