Pöytäkirjan asiakohta
PTK
61
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 8.11.2019 klo 13.01—13.29
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 8.11.2019 15:00