Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2019 vp Täysistunto Perjantai 8.11.2019 klo 13.01—13.29

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain   ja  kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon.