Pöytäkirjan asiakohta
PTK
61
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 8.11.2019 klo 13.01—13.29
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 8.11.2019 15.03