Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2019 vp Täysistunto Perjantai 8.11.2019 klo 13.01—13.29

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon.