Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2020 vp Täysistunto Perjantai 24.4.2020 klo 12.45—14.07

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 43/2020 vp
Hallituksen esitysHE 52/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 9-17/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2020 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 23.4.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ville Vähämäki Vilhelm Junnilan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 1 mukainen ehdotus, Timo Heinonen Arto Satosen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 2 mukainen ehdotus ja Sari Essayah Sari Tanuksen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 3 mukainen ehdotus. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään Timo Heinosen ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Sari Essayahin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Ville Vähämäen ehdotus ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 41, ei 12; poissa 146
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksen. 
2) Sari Essayahin ehdotus ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 43, ei 10; poissa 146
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Essayahin ehdotuksen. 
3) Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 22; poissa 146
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 43/2020 vp ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen HE 52/2020 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 9—17/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2020 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.