Viimeksi julkaistu 19.10.2021 15.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2020 vp Täysistunto Perjantai 24.4.2020 klo 13.00—14.07

6. Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2020 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
13.59 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on kyse oikeastaan samojen asioitten tuomisesta lainsäädäntöön maatalouspuolella ja metsätalouspuolella, siinä mielessä tämä on kannatettava esitys. Tässä myöskin otetaan huomioon se, että erilaisten tukien vaatimiin hakemuksiin ja myöskin maksatuksiin olisi mahdollisuutta tuoda joustavuutta. Siltäkin osin on tärkeää, että byrokratia ei kaada toimintaa eikä myöskään vaikeuta ja hankaloita tätä tilannetta entisestään esimerkiksi maatiloilla ja metsätiloilla. 

Arvoisa puhemies! On erittäin hyvä, että tässäkin valiokunta on pystynyt toimimaan nopeasti ja asia saada eteenpäin. 

14.00 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä tuodaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta erilaisia joustoja tämän COVID-19-epidemian johdosta aiheutuneeseen tilanteeseen. Kiinnitän nyt tässäkin huomiota siihen, että tämä jälkimmäinen lakiehdotus sisältää nimenomaan tämän mahdollisuuden sallia kokousten järjestäminen sähköisesti niissäkin tilanteissa, joissa esimerkiksi osakaskuntien ohjesäännöt tai vaikkapa paliskuntien säännöt eivät tätä mahdollista. 

Tässä edustaja Kiljunen aiemman asiakohdan kohdalla antoi varoituksen sanan, ettei idealisoitaisi näitä etäkokouksia ja etätoimintaa. Ei varmasti sitä ole syytä tehdä, mutta kyllä näistä erilaisista etäkokouksista on tullut myös sitä myönteistä palautetta, että se säästää esimerkiksi matkustamiselta. Jos halutaan kestävästi yhteiskuntaa kehittää, niin kyllä mielestäni nyt tästä ajasta kannattaa sekä niitä kielteisiä että myönteisiä kokemuksia kerätä. Tämänkin nyt käsiteltävän lain osalta on kysymys määräaikaisista, näiden etäkokousten osalta tämän vuoden loppuun asti voimassa olevista poikkeussäännöistä, mutta kyllä itse toivon, että tätäkin käytettäisiin myös jonkinlaisena kokeiluaikana sille, olisiko tarvetta myöhemminkin mahdollistaa etäkokoukset tällä hallinnonalalla. 

14.02 
Antti Kurvinen kesk :

Herra puhemies! Kuten tässä aikaisemmat puhujat ovat tuoneet esille, niin kysymys on samasta asiasta kuin tuossa päiväjärjestyksen edellisessä kohdassa, mutta tällä kohtaa kysymys on erilaisista maa- ja metsätalousministeriön alaan kuuluvista yhteisöistä, kuten esimerkiksi yhteismetsien, paliskuntien ja yhteisten alueiden hallinnosta. 

Tavoitteena on se, että koronapandemian aikana voidaan myös näiden yhteisöjen hallintoa pyörittää. Kun emme voi kokoontua yli kymmenen hengen porukoissa ja siellä saattaa olla satoja osakkaita vaikkapa jossain yhteismetsässä, niin on aivan perusteltua, että yhteiskunta ei halvaannu. Yhteiskunnan pitää toimia, talouselämän pitää toimia ja omaa elinkeinoa, vaikkapa poroelinkeinoa, pitää pystyä jatkossakin tai tämän kriisin aikanakin harjoittamaan. On erittäin tärkeää, että hallitus on tämmöisen esityksen tehnyt ja maa- ja metsätalousvaliokunta on sen vauhdilla käsitellyt. Nämä joustot, mahdollisuus pitää etäkokouksia ja muut joustot tämän taudin, koronataudin ajaksi, tuodaan myös näille alkutuotannon yhteisöille. 

Tässä on ehkä, puhemies, vähän enemmän kuin edellisessä kohdassa, kysymys myös voimakkaasti taloudellisesta toiminnasta. On hyvä asia, että voidaan tehdä siellä maaseutuelinkeinojen puolella ja, voisiko sanoa, alkutuotannon puolella niitä ratkaisuja. 

Huomasin tuossa, kun luin mietintöä, että myös kiinteistötoimituksiin voisi tulla nyt sitten joustoja. Kun tehdään erilaisia kiinteistötoimituksia, lohkomisia ynnä muita, niin on ihan hyvä asia, että edelleenkin voivat elinkeinot toimia ja talouselämä jollakin tavalla toimia. Yksikään taloudellinen toimenpide tai transaktio ei ole kyllä tässä ajassa tarpeeton, vaan kannattaa kannustaa kyllä kaikenlaisiin vaikkapa kiinteistökauppoihin ja muihin tänä aikana. 

Olen tässäkin kohdassa samaa mieltä kuin edustaja Räsänen, että tämä on mielenkiintoinen kokeilu, jossa meidän yhteiskuntamme tällä hetkellä on. On todella mielenkiintoista nähdä, onko tämä vain sellainen virtuaalinen seikkailu, jota me elämme tässä muutaman kuukauden. Onko tämä meille, jotka emme tautiin sairastu, vain tällainen virtuaalinen seikkailu, vai jäävätkö nämä etäkokoukset ja tämä netin kautta tapahtuva toiminta meidän arkeemme pysyvästi? 

Ehkä tämän esityksen osalta haluan erityisesti ottaa esille sen, että meillähän on aika paljon nykyään esimerkiksi metsänomistus niin, että se metsä on eri paikassa kuin missä omistaja asuu. Suuri osa metsänomistajista on kaupunkilaisia. Luulen ja tiedänkin, että näiden yhteismetsien ja yhteisten alueitten osakkaista osa asuu hyvin kaukana sieltä, missä se varsinainen yhteismetsä on tai se alue, johon se oikeus on tällä henkilöllä. Uskon, että tämä esitys kyllä helpottaa arkista elämää: ei tarvitse vaikka Helsingistä lähteä jonnekin Pohjois-Suomeen tai Pohjanmaan rannikolle osakaskunnan kokoukseen. 

14.05 
Kimmo Kiljunen sd :

Arvoisa puhemies! Kyllä edustajat Räsänen ja Kurvinen ovat oikeassa siinä, että tämmöinen etätoiminta tarjoaa myöskin mahdollisuuksia ja meidän kannattaa niitä vaihtoehtoja tutkia. Ja nyt kun me puhumme maa‑ ja metsätalousasioista ja puhumme alkutuotannosta, niin — niin kuin sanottiin — puhumme haja-asutusalueista Suomessa, jossa etäisyyksillä on todella suuri merkitys, ja epäilemättä on totta, että siellä voi olla metsänhoitoyhdistyksien, metsästysseurojen ja muiden kokouksia, jotka voidaan pitää etänä, kun ihmiset tuntevat toisensa. 

Eräs toinenkin ulottuvuus tässä on esimerkiksi näillä haja-asutusalueilla: näitä etäisyyksiä voitaisiin supistaa sillä tavalla, että kokous on julkinen kokous, jossa ollaan yhdessä, mutta itse esitelmöitsijä voi tulla etäältä mukaan virtuaalisessa muodossa sen sijaan, että hän rahtautuu sitten esimerkiksi pääkaupunkiseudulta näille haja-asutusalueille.  

Kyllä, ehdottomasti tässä on mahdollisuuksia. Haluaisin kuitenkin sen varoituksen sanan sanoa, että tätä ei pidä viedä siihen, että me ikään kuin kokisimme, että nyt se oikea tapa, millä kokoustetaan jatkossa, on vain se, että me elämme tuolla virtuaalimaailmassa. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2020 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.