Viimeksi julkaistu 19.10.2021 15.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2020 vp Täysistunto Perjantai 24.4.2020 klo 12.45—14.07

7. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 24.4.2020 pidettävään täysistuntoon.