Pöytäkirjan asiakohta
PTK
62
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 12.11.2019 klo 14.01—20.37
19
Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Terhi
Koulumies
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 8.11.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelu ei jatkunut. 
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 12.11.2019 21.42