Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 62/2021 vp Täysistunto Perjantai 21.5.2021 klo 12.45—13.14

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 212/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon.