Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 62/2021 vp Täysistunto Perjantai 21.5.2021 klo 12.45—13.14

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon.