Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 62/2021 vp Täysistunto Perjantai 21.5.2021 klo 12.45—13.14

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon.