Viimeksi julkaistu 16.7.2021 15.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 62/2021 vp Täysistunto Perjantai 21.5.2021 klo 13.00—13.14

4. Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2021 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Ja keskusteluun, edustaja Pelkonen. 

Keskustelu
13.03 
Jaana Pelkonen kok :

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessähän siis ehdotetaan, että myös laivanrakennusalalla otettaisiin käyttöön rakennusalalla käytössä oleva veronumeromenettely, ja tavoitteena tässä on vähentää harmaata taloutta myös laivanrakennusalalla. Valtiovarainvaliokunnan yksimielisestä mietinnöstä käy ilmi, että Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön selvitys kertoo, että vuodesta 2011 lähtien toteutetut rakennusalan lainsäädäntömuutokset ovat kasvattaneet rakennustoimialan palkkasummaa vuonna 2015 arviolta yhteensä 300 miljoonaa euroa, [Hälinää — Puhemies koputtaa] ja verotuoton puolestaan arvioitiin kasvaneen kyseisenä vuonna 100 miljoonaa euroa, ja jos oikein olen ymmärtänyt, niin veronumeron käyttöönoton tarvetta ja edellytyksiä kartoitetaan laivanrakennusalan jälkeen muillekin aloille. 

Tosiaan valiokunnan mietintö oli yksimielinen. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 2/2021 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.