Viimeksi julkaistu 14.7.2022 16.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 62/2022 vp Täysistunto Tiistai 24.5.2022 klo 14.00—16.25

10. Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 27/2022 vpSuldaan Said Ahmed vas ym. 
Lähetekeskustelu
Puhemies Matti Vanhanen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan tässä vaiheessa enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Keskustelu, edustaja Said Ahmed. Vai pidettiinkö esittely jo äsken? [Suldaan Said Ahmed: Puheenjohtaja! Pidin jo molemmista äskeisessä puheenvuorossa esittelyä, mutta toki voisin puhua myös tämän yhteydessä, jos mahdollistatte.] — Se on mahdollista, ei välttämätöntä. [Suldaan Said Ahmed: No, mieluummin sitten käytän aivan lyhyen puheenvuoron.] 

Keskustelu
15.48 
Suldaan Said Ahmed vas 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitoksia arvokkaista keskusteluista edustajille, jotka äsken osallistuitte tähän lähetekeskusteluun. Näitä lakialoitteita tehdessäni olen muun muassa ollut yhteydessä suojelupoliisiin, ja tämä on myös vahva toive heiltä. Näitä vastaavanlaisia lakeja on muun muassa Tanskassa. On myös odotettavissa, nyt kun maailman turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut, että Suomeen todennäköisesti kohdistuu vielä vakavampia vieraiden valtioiden tiedustelupalveluiden hyökkäyksiä tai muita sellaisia, mitkä vahingoittavat meidän turvallisuutta, joten toivon, että tutustuisitte näihin ihan ennakkoluulottomasti. Tässä pyritään suojelemaan moniäänisyyttä, kansalaisten keskustelua, mutta samalla pyritään ehkäisemään tällaista tahallista disinformaatiota, jota levitetään muiden valtioiden toimesta suomalaisen päätöksenteon luotettavuuden horjuttamiseksi. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 9. asiakohdassa]