Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 63/2015 vp Täysistunto Torstai 12.11.2015 klo 15.59—19.19

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2015 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon.