Pöytäkirjan asiakohta
PTK
63
2015 vp
Täysistunto
Torstai 12.11.2015 klo 15.59—19.19
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 5.8.2016 10:18