Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 63/2017 vp Täysistunto Perjantai 2.6.2017 klo 12.59—13.30

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 2/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 31.5.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

12 b § 

Mika Kari sd 

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 

Sirpa Paatero sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Mika Kari on Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Mika Karin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 59; poissa 44
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Johanna Ojala-Niemelä sd 

Äänestystulos "ei" jäi kirjautumatta. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Merkitään. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 94/2016 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.