Pöytäkirjan asiakohta
PTK
63
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 2.6.2017 klo 12.59—13.30
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 2/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 31.5.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
12 b § 
Mika
Kari
sd
Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Mika Kari on Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Mika Karin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 59; poissa 44
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Äänestystulos "ei" jäi kirjautumatta. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Merkitään. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 94/2016 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.6.2017 15:56