Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 63/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 13.11.2019 klo 14.01—19.40

28. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 45/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2019 pidettävään täysistuntoon.