Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.26

Pöytäkirjan asiakohta PTK 63/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 13.11.2019 klo 14.01

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2019 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 8/2019 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.11.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

3. lakiehdotus 

7 § 

Arja Juvonen ps 

Arvoisa herra puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen 1 mukaisen pykälämuutosesityksen. 

Minna Reijonen ps 

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Juvosen tekemää muutosesitystä. 

Arja Juvonen ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 67; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2019 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.